60.000 

Đơn giá trên được tính cho 01kg sản phẩm (01 cân).

Đơn giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.

error: Nội dung đã được bảo vệ! Vui lòng liên hệ BQT.